Het Wereldpaviljoen blijft in Steyl!

Die conclusie kunnen we trekken nadat eerder de verhuurder het contract had opgezegd met de mededeling dat wij het pand, de vroegere drukkerij van het Missiehuis, moesten ontruimen. We krijgen een nieuwe overeenkomst die van jaar tot jaar kan worden verlengd. Dat alles heeft te maken met het feit dat op dit moment wordt onderzocht hoe het links en rechts zwaar onderkomen pand kan worden gerestaureerd en welke nieuwe bestemming de drukkerij gaat krijgen

Wat de toekomst brengt weet nog niemand. Het kan zijn dat het Wereldpaviljoen past in de toekomstige bestemming van het gehele complex. Wij hopen dat. Zou dat niet het geval zijn, dan zoekt de erfgoedorganisatie BOEi en de verhuurder met ons naar aan andere A-locatie in het Kloosterdorp Steyl. Voorlopig blijft alles hetzelfde. Scholen kunnen blijven boeken voor educatieve belevingslessen en we zijn elke woensdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek. Tijdens de zomervakantie is er vanaf 20 juli , naast de reguliere woensdag- en zondagmiddag, ook elke week een extra openingsdag op de donderdag. Alle dagen van 13:00 tot 17:00 uur.

Bestuur en vrijwilligers van het Wereldpaviljoen zijn dankbaar voor de honderden sympathieke reacties die via social media, mails, telefoontjes en de handtekeningenactie zijn ontvangen. Zelfs vanuit Ghana kregen we steun. Als een ding wel vaststaat is dat het Wereldpaviljoen in Steyl breed wordt gedragen en thuishoort in Steyl.

Het Wereldpaviljoen blijft in Steyl!