Overige activiteiten

Naast onze reguliere activiteiten  zijn de ruimtes, waarover het Wereldpaviljoen beschikt, uitstekend geschikt voor overige activiteiten, zoals b.v. concerten, films, workshops, teambuildingsessies, lezingen, etc.. Deze vinden dan ook met enige regelmaat plaats, soms georganiseerd door onze eigen mensen, andere keren door andere instellingen en organisaties. Hiervoor wordt dan een beperkte vergoeding gevraagd voor het gebruik van de ruimte.

Mocht u belangstelling hebben, informeer eens naar de mogelijkheden via info@wereldpaviljoen.com