ANBI

ANBI verantwoording

Stichting Wereldpaviljoen Steyl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ten behoeve van de transparantie publiceren wij hieronder de kerngegevens.

Naam
Stichting Wereldpaviljoen Steyl, Statutair gevestigd te Venlo.

Locatie- en correspondentie adres
Sint Michaëlstraat 6A

5935 BL Steyl
Telefoonnummer : 077-3745973

Mobiel : 06-42983647
E-mail : info@wereldpaviljoen.com
KvK nr. : 14117221
RSIN nummer : 820846612
Bankrekening : IBAN NL 34 RABO 0144393352

Doelstelling
Realisering en exploiteren van een culturele en educatieve instelling, genaamd het Wereldpaviljoen. In deze attractie kunnen kinderen en jongeren zich onderdompelen in andere culturen zodat ze bagage krijgen om de toekomst in te kunnen als Wereldburgers (zie stichtingsakte voor letterlijke tekst).

Het bestuur
Momenteel bestaat de organisatie van het Wereldpaviljoen uit een stichting met zeven bestuursleden. Deze bestuursleden werken allen op Pro Deo basis. Het bestuur vergadert maandelijks.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: René Poels uit Meerlo
Secretaris: Evert-Jan Bongaarts uit Venlo
Penningmeester: Huub Lichteveld uit Maasbree
Bestuurslid: Ton Dols uit Maasbree
Bestuurslid: Ron Kruijtzer uit Sevenum
Bestuurslid: Bart Kuntzelaers uit Tegelen
Bestuurslid Hans van de Ven uit Belfeld 

Vrijwilligers
Het Wereldpaviljoen, dat haar deuren geopend heeft op 17 oktober 2014, wordt gerund door circa tachtig vrijwilligers, verdeeld over een zestal teams.

Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers (inclusief het bestuur/adviseurs) werken pro deo. Wel worden de gemaakte onkosten t.b.v. het Wereldpaviljoen vergoed.

Financiën
Het Wereldpaviljoen Steyl is gerealiseerd dankzij een bijdrage van de Provincie Limburg en met steun van o.a. de regio Venlo en de mondiale groepen in Noord-Limburg.

De exploitatie wordt mogelijk door de contracten die de stichting sluit met de basisscholen in de regio voor een bezoek aan het Wereldpaviljoen en door de entree gelden tijdens de reguliere openingstijden en de vakanties. Via de Vrienden van het Wereldpaviljoen en donaties van fondsen en het bedrijfsleven hoopt de stichting ook geld te generen.

Voor de verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt verwezen naar het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Statuten

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Jaarverslag en Jaarrekening 2023