Van ideaal naar Steyl

Het initiatief voor het Wereldpaviljoen komt uit de koker van voorzitter René Poels van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum. Zijn passie voor de derde wereld, andere culturen en “mensen in beweging krijgen” is al op jonge leeftijd ontstaan. Het gezin Poels in Meerlo kreeg al vroeg met de paplepel ingegeven dat er elders in de wereld kinderen wonen die het niet zo getroffen hadden zoals zij.

Toen in Meerlo in de jaren 1969 t/m 1975 het Midsummer-Popfestival door jongerencentrum Merlin werd gehouden, waarvan René voorzitter was, ging een kwart van de opbrengst naar een goed doel: een missiezuster of missionaris. De inwoners werden geïnformeerd wat het werk van deze mensen in de derde wereld inhield.

Als journalist maakte René daarna enkele verre reizen. Dat werd intensiever toen hij voor de Landelijke Bisschoppelijke Vastenactie projectreizen maakte. Daar leerde hij andere culturen kennen en terug in Limburg hield hij daarover vele lezingen. Tijdens deze lezingen miste hij jonge mensen. De groep voor wie hij sprak werd steeds ouder, kleiner en grijzer. Dat was de aanleiding om 23 jaar geleden in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum de Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum in het leven te roepen, met als doel elke drie jaren een project steunen in de wereld en tegelijk de hele bevolking daarbij te betrekken. Dat werd en is tot op de dag van vandaag een succes.

Na de bekendmaking dat de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 naar Noord-Limburg zou komen, bedacht hij zich geen moment en stapte samen met vriend Hans Vestjens naar Floriade directeur Paul Beck. “De Floriade moet multicultureel worden, meer aandacht schenken aan andere culturen, de Millenniumdoelen en Fair Trade”, was hun credo. “Daar bereiken we in een klap twee miljoen mensen!”

Beck gaf groen licht en weldra was de Stichting Wereldpaviljoen opgericht met mensen uit het bedrijfsleven, recreatie, communicatie en het onderwijs. De onderwijskoepels in Noord-Limburg omarmden het plan van het Wereldpaviljoen. Een paviljoen waar de bezoekers zich kunnen onderdompelen in andere culturen waardoor er over en weer meer begrip ontstaat voor die culturen.

Het idee groeide om op het Floriadeterrein een permanent gebouw te realiseren. Helaas is dit door externe omstandigheden toen niet gelukt. Wat overbleef was een gemotiveerd bestuur en het plan om zich te presenteren in Villa Flora op de Floriade. Dat werd een succes dankzij de 80 vrijwilligers. 

Ondertussen werd gezocht naar permanente locatie voor het  Wereldpaviljoen. Dat werd uiteindelijk gevonden in de leegstaande monumentale drukkerij van het Missiehuis in kloosterdorp Steyl (gemeente Venlo).

Wereldpaviljoen in kloosterdorp Steyl 

Eind 2013/begin 2014 werd in de voormalige drukkerij van het Missiehuis Sint Michaël te Steyl (gemeente Venlo) begonnen met de realisering van het Wereldpaviljoen. De meer dan honderd jaar oude drukkerij is een cultureel, religieus en industrieel erfgoed waarin vroeger boeken en tijdschriften werden gedrukt door de broeders en paters van Steyl.

Deze werden destijds vanuit Steyl wereldwijd verspreid. De drukkerij staat inmiddels een aantal jaren leeg. Het Wereldpaviljoen is de eerste huurder in dit immense gebouwencomplex. Volgens de broeders/paters van Steyl, de provincie Limburg en de gemeente Venlo past het Wereldpaviljoen uitstekend bij de uitstraling van dit kloosterdorp. Of zoals de paters het treffend zeiden: “De komst van het Wereldpaviljoen is een geschenk uit de hemel”. Het Wereldpaviljoen is een nieuwe culturele attractie in Noord-Limburg. In het Wereldpaviljoen kunnen kinderen en jongeren en ook gezinnen zich onderdompelen in andere culturen zodat ze meer bagage krijgen in het kader van Wereldburgerschap. En zo zou er wederzijds meer begrip en respect moeten ontstaan voor andere culturen.

De attractie bestond in eerste instantie uit een zogeheten inleefatelier, waarbinnen een dorp uit Nicaragua is nagebouwd. Gekozen is voor dit Midden-Amerikaanse land vanwege de stedenbanden die de Limburgse gemeenten Maastricht en Gennep hebben met de steden Rama en San Pedro de Lóvago. In oktober  2019 werd een tweede inleefatelier toegevoegd, en wel het Afrikaanse land Ghana. In dit atelier wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken, zoals virtual experience.  De Stichting Wereldpaviljoen heeft dit kunnen realiseren mede dankzij de ruimhartige steun van de provincie Limburg, de regio Venlo en vele grotere en kleinere donaties.

Het Wereldpaviljoen is op 17 oktober 2014 officieel geopend door gouverneur Theo Bovens. Door de week worden scholen ontvangen en zij krijgen dan een educatief programma aangeboden.

Op woensdag– en zondagmiddag functioneert het als een toeristische attractie met een maatschappelijk schuimkraagje.