Het Wereldpaviljoen een veilige omgeving

Het Wereldpaviljoen in een sfeervolle, vriendelijke en veilige omgeving 

Het Wereldpaviljoen probeert er alles aan te doen om zowel haar bezoekers als haar eigen medewerkers een sfeervolle, vriendelijke en veilige omgeving te bieden. Daarvoor beschikt het Wereldpaviljoen over de benodigde gemeentelijke vergunningen en brandweervereisten. 

Het Wereldpaviljoen is volledig afhankelijk van vrijwilligers.
We beschikken van al onze medewerkers over de Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van haar vrijwilligers in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Ook verlangt het Wereldpaviljoen, dat haar medewerkers handelen conform de Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Wereldpaviljoen Steyl 2019, die elke afzonderlijke vrijwilliger heeft moeten ondertekenen. 

Het Wereldpaviljoen doet er dus alles aan om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken en probeert te voorkomen dat u met een minder plezierig gevoel naar huis gaat.
Mocht u, ondanks dit alles, uw bezoek toch minder plezierig hebben ervaren, dan hopen wij, dat u ons dit zo snel mogelijk meldt. U kunt dit allereerst doen bij onze vrijwilligers zelf. U kunt uw klacht ook melden via ons emailadres info@wereldpaviljoen.com  Wij zullen uw klacht serieus behandelen en u ook op de hoogte stellen van de (eventuele) maatregelen, die we naar aanleiding daarvan nemen.  

Wanneer u van mening bent, dat u, of iemand uit uw gezelschap, door (een van) onze vrijwilligers onheus bent bejegend en u daarover liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon wil praten, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk. U kunt dan contact opnemen met: 

Vertrouwenspersoon:
Pieter van der Heijden
e-mail: pietervanderheijden@live.nl
telefoon: 06-51071254