Wereldpaviljoen wil uitbreiden met multifunctionele ruimte

Het Wereldpaviljoen in Kloosterdorp Steyl wil uitbreiden met een multifunctionele ruimte met aandacht voorenkele Aziatische landen.
Dat staat in het nieuwe visie-document genaamd: Het Wereldpaviljoen en haar vlucht naar de toekomst.

Het bestuur van het Wereldpaviljoen is ten behoeve van de geplande uitbreiding in overleg
met de eigenaar van de vroegere drukkerij: Stichting Kloosterdorp Steyl.
Op dit moment is een bouwteam van het Wereldpaviljoen aan het onderzoeken wat
er allemaal moet gebeuren om de beoogde ruimte geschikt te maken.
De roep om een multifunctionele ruimte is er al langer.
Dit vanwege het feit dat het Wereldpaviljoen steeds vaker arrangementen krijgt met
grotere groepen. Die kunnen in zo’n ruimte gemakkelijk worden ontvangen.

Daarnaast heeft het Wereldpaviljoen onlangs een schenking aangeboden gekregen van
het kunstenaars echtpaar Fons en Liesbeth Schobbers uit Venlo.
Het betreft een unieke collectie van hun Asmat verzameling uit West-Papoea.
Ze willen de collectie overdragen zodat het tot in lengte van dagen bewaard blijft.
Tenslotte is het Wereldpaviljoen in overleg met de inzending van Bhutan voor
de Wereldtuinbouwtentoonstelling 2022 in Almere.
Bestudeerd wordt of deze inzending tijdelijk of permanent een plek kan
krijgen in het Wereldpaviljoen.

Voor de uitbreiding moet het Wereldpaviljoen gelden genereren en zal daarvoor
een beroep doen op gemeente en provincie, fondsen en particulieren. 

In het toekomstvisie document stelt het bestuur dat het Wereldpaviljoen niet alleen
voor kinderen en jongeren interessant is, maar ook voor volwassenen.
Met name gezinnen -en opa’s en oma’s- die een vakantie hebben geboekt in een van de
parken in de regio bezoeken steeds vaker het Wereldpaviljoen in Steyl.

Ook de kinderfeestjes worden een steeds belangrijkere activiteit.
Het bestuur kijkt met voldoening terug naar de actie die dit jaar van start is gegaan
om kinderen van gezinnen met een minimum inkomen gratis toegang te geven.
In totaal hebben ruim honderd mensen hier van gebruik gemaakt.

Via het gastenboek wordt vaak de loftrompet gestoken over de betrokken inzet
van de tachtig vrijwilligers. In verband met de uitbreiding is ook de vraag naar meer
vrijwilligers actueel.
Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen is het bestuur ook op zoek naar
geschikte kandidaten. Zie ook: Toekomstplan 

Wereldpaviljoen wil uitbreiden met multifunctionele ruimte