Wereldpaviljoen: “Het wonder van Steyl”

STEYL – Het Wereldpaviljoen Steyl kan terugkijken op een geslaagd jubileumfeest. Gouverneur Emile Roemer sprak tijdens de vrijwilligersavond over “een parel in de provincie Limburg” en columnist Sef Derkx noemde de realisering en het al tien jaar tot stand houden van het Wereldpaviljoen met zoveel vrijwilligers “het wonder van Steyl”. Oud-gedeputeerde Mark Verheijen vertelde tijdens de stakeholdersbijeenkomst dat op zijn uitnodiging minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, graag een bezoek brengt aan het Wereldpaviljoen. Wethouder Frans Schatorjé, zelf woonachtig in Steyl, roemde de vrijwilligers van het Wereldpaviljoen en prees de organisatie met het jubileum van dit educatief centrum. “Vroeger had iedereen het over de beer van het Missiemuseum.
Mijn kleinkinderen hebben het nu over het vliegtuig van het Wereldpaviljoen”, aldus de wethouder.

*Maskerade
Deze sprekers waren te horen tijdens de feestelijke bijeenkomsten rondom het tienjarig jarig jubileum van deze culturele attractie. Alle sprekers vonden dat het Wereldpaviljoen geen betere plek had kunnen krijgen dan in Kloosterdorp Steyl. “Een soort missiewerk maar dan anders met respect voor medemens en naastenliefde”, werd gezegd.  De sprekers  spraken de hoop uit dat het Wereldpaviljoen, een van de pareltjes in Steyl, tot in lengte van dagen blijft voorgestaan. De toespraken werden afgesloten met een Maskerade, een kleurrijke optocht waar kinderen hun grote zelfgemaakte wereldse maskers toonden aan de gasten.

*Beleving
De droom van de Meerlose journalist René Poels heeft in de vroegere drukkerij van het Missiehuis handen en voeten gekregen.  “Gestart op Floriade 2012 en geland in Steyl. Het Wereldpaviljoen staat als een huis”, concludeerde Poels  Duizenden kinderen uit de regio hebben het Wereldpaviljoen bezocht via educatieve belevingslessen en tijdens de recreatieve openingsuren. Meer dan 35.000 bezoekers namen plaats in de Fokker 50 en maakten de digitale vlucht naar een andere wereld en maakten kennis via beleving en VR-experience met Nicaragua en Ghana. Sinds kort kunnen ook kinderen van gezinnen die van een minimum moeten rondkomen gratis het Wereldpaviljoen bezoeken. Dankzij sponsoring is dit mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft het Wereldpaviljoen onlangs een ontspanningsmiddag georganiseerd voor de Oekraïense vluchtelingen die in de regio onderdak hebben. Meer dan 100 veelal vrouwen en kinderen maakten daar gebruik van. Reden om dit jaar nog minstens vier van deze ontspanningsmiddagen te organiseren.

*Verjonging
Het Wereldpaviljoen wil graag uitbreiden maar heeft die plannen even in de ijskast gezet vanwege de hoge energiekosten en in afwachting van een nieuwe huurovereenkomst. Het bestuur wil de vrijwilligersorganisatie met 80 vrijwilligers verder professionaliseren en nog meer vrijwilligers aantrekken.
Tenslotte, zo liet voorzitter Poels weten, streeft het naar bestuurlijke verjonging en mogelijk op termijn de aanstelling van een projectleider.

Wereldpaviljoen Steyl ,10 jaar.

Wereldpaviljoen Steyl ,10 jaar.

Wereldpaviljoen Steyl ,10 jaar.

Wereldpaviljoen Steyl ,10 jaar.

Wereldpaviljoen Steyl ,10 jaar.

 

Wereldpaviljoen: “Het wonder van Steyl”