Corona voorzorgsmaatregelen

De gebeurtenissen van de afgelopen maand hebben voor ons allemaal vervelende gevolgen gehad. Dit geldt ook voor Het Wereldpaviljoen. Helaas zijn we gedwongen enkele maatregelen te nemen. Voor ons is het van belang dat u en uw kinderen op een leuke, intense manier beleven, hoe het leven in andere landen is. Maar het voorkomen van nieuwe besmettingen door middel van hygiëne maatregelen en het houden van 1,5 meter afstand van elkaar hebben nu de hoogste prioriteit.
Met de maatregelen, die we genomen hebben, hebben we geprobeerd ons belevings- uitgangspunt zo weinig mogelijk aan te tasten.

We zetten ze even op een rijtje:

  1. Reserveren is verplicht (max 4 personen tenzij gezamenlijk huishouden of kinderen jonger dan 12 jaar);
  2. Het uitvoeren van een gezondheidscheck;
  3. Het registreren van gegevens van de bezoekers voor bron en contactonderzoek;
  4. Het scheiden van stromen van publiek;
  5. Implementeren van hygiëne maatregelen;
  6. Per 10 vierkante meter mag 1 bezoeker toegelaten worden.