Meer bezoekers naar het Wereldpaviljoen Steyl

STEYL – Ondanks een moeizame start als gevolg van de coronapandemie en de energiecrisis, is 2022 voor het Wereldpaviljoen bijzonder succesvol verlopen dankzij een fantastisch tweede halfjaar. Met speciale aandacht voor vijf ontspanningsmiddagen voor Oekraïnse vluchtelingen en gratis toegang voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van de culturele attractie het Wereldpaviljoen in Kloosterdorp Steyl.

Het jaar 2022 was een jaar met twee gezichten. De start was in mineur. Weer was de coronapandemie de reden voor sluiting in januari. Maar vanaf 1 februari werden de activiteiten weer voorzichtig opgestart. Het heeft echter nog tot de zomervakantie geduurd voor het bezoekersaantal weer steeg. Maar daarna kan gesproken worden van een fantastisch tweede half jaar. De achterstand op de begrote aantallen werd in rap tempo weggewerkt. Met als hoogtepunten 31 augustus en de kerstvakantie, toen record aantallen bezoekers naar het Wereldpaviljoen kwamen. In totaal passeerden 6500 de entree.  Het aantal bezoekers dat het Wereldpaviljoen bezoekt blijft stijgen.

Het jaar 2022 was ook het jaar het Wereldpaviljoen tijdens het Pinksterweekend haar 10-jarig bestaan vierde.

De band met en tussen onze vrijwilligers is heel hecht gebleken. Het is één grote familie, die altijd klaar staat voor het Wereldpaviljoen. Ook tijdens de coronapandemie is het aantal vrijwilligers op sterkte gebleven. Vanwege uitbreiding van activiteiten zijn we wel weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor recreatie, educatie en horeca.

Daarnaast werd het bestuur geconfronteerd met een enorme stijging van de energielasten. Zonder de steun van de gemeente en rijk (corona-subsidies) en donaties was het voortbestaan van het Wereldpaviljoen in gevaar gekomen. Uiteindelijk hebben we toch het jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Onze dank aan allen die ons het afgelopen jaar gesteund en ondersteund hebben. Het heeft ons nieuwe energie gegeven om het jaar 2023 vol vertrouwen in te gaan.

Naast de reguliere opening op de woensdag- en zondagmiddagen en het bezoek van de schoolklassen bleek het Wereldpaviljoen ook in trek te zijn voor kinderfeestjes en arrangementen (familiefeesten, uitstapjes ouderenorganisaties, verenigingen, etc.). Ook werden tal van andere activiteiten georganiseerd, waaronder enkele concerten, een openluchtfilm, ontspanningsmiddagen voor Oekraïense vluchtelingen. Ook werden er samenwerkingsverbanden gesloten met onder andere Voedselbank Venlo, Stichting Leergeld Peel en Maas en Filmtheater de Nieuwe Scene.

Door de steun vanuit de diverse delen van onze samenleving en ook de verdere mogelijkheden tot samenwerking, zijn bestuur en vrijwilligers van het Wereldpaviljoen nog meer doordrongen van het nut en de wenselijkheid van onze organisatie om onze bezoekers kennis te laten maken met andere culturen.

Jaarverslag en jaarrekening Wereldpaviljoen 2022

Meer bezoekers naar het Wereldpaviljoen Steyl