Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is voor het Wereldpaviljoen in haar korte bestaansgeschiedenis een jaar geweest met veruit het laagste aantal bezoekers en veruit de laagste inkomsten. Het is een jaar geweest, waarin we voor een belangrijk deel gesloten zijn geweest als gevolg van de coronapandemie.

Maar we mogen we dit jaar niet als een verloren jaar beschouwen. Ondanks de lange sluiting is er toch veel gebeurd in en rond het Wereldpaviljoen. Er is bijvoorbeeld een nieuw educatieve programma voor Ghana gerealiseerd en een team ICT gevormd, dat onze automatisering in eigen hand heeft genomen. De teams Recreatie en Horeca hebben tijdens de momenten dat we geopend waren op een zeer professionele wijze, ondanks alle beperkingen vanwege corona, onze bezoekers toch een prachtige middag bezorgd.

Er is veel gediscussieerd over de wijze waarop we bezoekers en vrijwilligers een veilige omgeving konden bieden in het Wereldpaviljoen. Onze Technische Dienst is het hele jaar blijven doorwerken: de elektrische bedrading is volledig vernieuwd, onze Fokker 50 ziet er weer spik en span uit en heeft intussen een originele deur gekregen, en onze huisschilders hebben zich van hun beste kant laten zien. Ook de tuin ziet er keurig verzorgd bij en zelfs ons terras is door de gemeente weer herstraat.

Ondanks de sluiting zijn de administratie en financiële administratie gewoon actief gebleven. Zij hebben ervoor gezorgd, dat het Wereldpaviljoen ook achter de schermen bleef draaien.

Tenslotte heeft het bestuur weliswaar minder vergaderd, maar is het wel steeds actief gebleven: de organisatie is verder geprofessionaliseerd, sponsoractiviteiten zijn opgezet en de contacten met de gemeente Venlo zijn zeer veelvuldig en intensief geweest, zowel over de te nemen veiligheidsmaatregelen, als over onze financiële situatie. Maar de belangrijkste aandacht van het bestuur is uitgegaan naar onze vrijwilligers. Het bestuur heeft in deze lastige tijd zich vooral bezig gehouden met het warm houden van het contact met hen.

Via Nieuwsflitsen, kleine attenties en mails is geprobeerd onze “familie” instand te houden. En we hebben gemerkt hoe betrokken onze vrijwilligers zijn en hoe erg ze het werk en het onderlinge contact missen. Als bestuur kunnen we hier alleen maar ontzettend trots op zijn. We hebben een schitterende club die met hart en ziel zich wil inzetten voor ons mooie Wereldpaviljoen.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020