Gennepse scholen bezoeken Wereldpaviljoen in Steyl

In de periode van maandag 7 maart t/m donderdag 14 april gaan honderden kinderen van vijf basisscholen uit de gemeente Gennep zich bezighouden met de Global Goals 2030. Naast vele activiteiten in de scholen brengen enkele schoolklassen ook een bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl.

Directe aanleiding voor de vele activiteiten is het 25 jarig bestaan van de stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago, partnerstad in Nicaragua. Het maakt dat de internationale dimensie van de werelddoelen vorm en inhoud krijgt aan de hand van de samenwerking met San Pedro de Lóvago. Kinderen en jongeren in Gennep kunnen kennismaken met het leven in San Pedro de Lóvago. In het Wereldpaviljoen is het dorpje San Pedro nagebouwd en beleven de kinderen het leven en werken van hun leeftijdsgenootjes in Nicaragua. Met als uitgangspunt: Wat ik gehoord heb, weet ik. Wat ik gezien heb, onthoud ik. Maar wat ik gedaan heb, begrijp ik.

De basisscholen, Stichting GESP Gennep en gemeente Gennep hebben, in samenwerking met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN), op aansprekende wijze een gevarieerd pakket aan activiteiten ontwikkeld. LBSNN zet de Nicaraguaanse muurschilder Manuel de Jesus Alaniz Gamez in die in enkele scholen een muurschildering maakt met de kinderen. Het mobiele Inleefatelier Nicaragua (een dorpsplein) doet Gennep aan. Storyteller Gerard Sonnemans zal de kinderen van groep 1 t/m 8 een inkijkje geven in het leven van kinderen in San Pedro de Lóvago aan de hand van hun leeftijdsgenootjes Rosa en Sergio.

Water is een van de thema’s, dat veel aandacht heeft in de stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago. Zeker in de gemeenschappen in het buitengebied van San Pedro de Lóvago, moest water vaak kilometers verder worden opgehaald. Met de ondersteuning van Stichting GESP heeft de plaatselijke bevolking zelf waterleidingen aan kunnen leggen. Schoon water uit de kraan is dus niet vanzelfsprekend. Dat gaan de kinderen ervaren. De groepen 7 en 8 krijgen een gastdocent op bezoek van Watermaatschappij Limburg (WML) en van het Waterbedrijf Limburg (WBL). Zij leggen de kinderen uit hoe belangrijk schoon water is en wat er gebeurt met het afvalwater.

Samen met de Nicaraguaanse kunstenaar, Manuel de Jesus Alaniz Gamez, maken de leerlingen van SO Mikado, VSO Mikado en De Brink ieder een schildering op panelen.  Input zijn de tekeningen die de leerlingen hebben gemaakt met hun dromen en gedachten bij een eerlijkere en duurzamere wereld in 2030. Hún toekomst!  Iedere week op vrijdag worden de muurschilderingen onthuld. Ter afsluiting van het project is er op donderdag 14 april a.s. een gezamenlijke FIËSTA voor alle kinderen, hun ouders en verdere belangstellenden.

Stichting GESP Secretariaat Steendalerstraat 59 6591 EC Gennep info@gespgennep.nl www.gespgennep en Wereldpaviljoen Steyl  info@wereldpavijoen.com   06-55620769 

Dit project wordt meegefinancierd door LBSNN, de koepelorganisatie van gemeenten in Nederland die samenwerken met Nicaragua, en het programma Development Education & Awareness Raising/DEAR van de Europese Unie.

 

 

 

 

Gennepse scholen bezoeken Wereldpaviljoen in Steyl