Enquete bezoekers

Beste bezoeker van het Wereldpaviljoen,

Al 10 jaar ontvangt het Wereldpaviljoen bezoekers in de oude drukkerij van het Missiehuis in Steyl. De eerste jaren waren dit alleen kinderen van basisscholen, die met hun klas een voor deze doelgroep gemaakt lesprogramma volgden. Enkele jaren later is daarnaast gestart met het aanbieden van een leuk en ook leerzaam middagje uit voor jong en oud, vooral op de woensdag- en zondagmiddag, en tijdens de schoolvakanties ook op andere dagen in de week.
Wij zijn heel benieuwd wat onze bezoekers, en vooral kinderen, van dit middagje uit vinden.
Niet alleen van de attracties maar ook het leeraspect, dat we spelenderwijs ingepast hebben.

We hebben daarom studenten International Social Work van de HAN Hogeschool Arnhem-Nijmegen gevraagd dit voor ons te onderzoeken.
Zij hebben in samenwerking met ons een vragenlijst ontwikkeld, die u met het scannen van de QR-code of via: https://auroraconcu.com/het-wereldpaviljoen-steyl

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragenlijst thuis samen met uw kinderen in te vullen vóór 8 juni 2024?

Daarna gaan de studenten deze resultaten in een rapport verwerken en ons hopelijk adviseren op welke wijze we het Wereldpaviljoen nog leuker, leerzamer en aantrekkelijker kunnen maken.  Wij willen dit onderzoek dan ook heel graag bij u aanbevelen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Bestuur en vrijwilligers Wereldpaviljoen Steyl en studenten HAN Hogeschool

 

Klik hier voor de enquete

 

 

 

Enquete bezoekers